Godt Lokalt 

distribuerer lokal mat og drikke fra norske produsenter. Tilgjengelig i dagligvarebutikker i Trøndelag og Nord-Norge

© 2018 Helgelandsbryggeriet,  Nordgården Gårdsbryggeri,

Bjøruveien 25, 8920 Sømna

Epost: post@ngbb.no. Tlf Bård brygger: 94025771  - Trond salg 40400601